Kalkulator

EKONOMICNOST PRIMENE TNG KAO POGONSKOG GORIVA, TNG I DALJE ISPLATIVO GORIVO

U praksi postoji nekoliko nacina da se izracuna ekonomska isplativost ugradnje sistema koji omogucava koriscenje tecnog naftnog gasa TNG –a , kao pogonskog goriva automobila.Pri donosenju odluke o ugradnji gasnog sistema prakticno je da se u obzir uzima cena ugardnje i  cena  goriva. Jedan od laksih nacina analize ekonomske isplativosti ugradnje TNG sistema na vozilo moze se  uraditi koriscenjem sledece formule:

 

        TU

K=  —————————-  .  100 (km)

 

         ( Cb  . Pb) – ( Cp . Pp)

  

gde je:

K – broj kilometara nakon kojih počinje ušteda,

TU – troškovi ugradnje (u dinarima),

Cb – cena benzina,

Pb – potrošnja benzina (l/100 km),

Cp – cena TNG-a,

Pp – potrošnja TNG-a (l/100 km).

Postavlja se pitanje nakon kog će se vremena isplatiti ugradnja, tj. kad će vožnja postati ekonomična. Ovo se izračunava ako se podeli broj dobijenih kilometara  (K) sa kilometrima koje u vožnji na TNG pređe vazilo za godinu dana (K’):

 

 

                   K

V=  ————————-

                   K’

 

U nastavku dajemo primer za izracunavanje ekonomicnosti ugradnje TNG sekvencijalnog  sistema, na automobilu pri cenama na dan 03.01.2021.godine.

 

Primer:

Cena benzina(BMB 100 ) – Cb= 144,90 din./l.

Cena gasa TNG- Cp= 76,40 din/l.

Potrosnja benzina – Pb= 10 l./100 km.

Potrosnja gasa – Pp = 11 l./100 km.

Troskovi ugradnje – TU = 49.383,60 dinara

                                        

                                                                       49.383,60

                                                      K =  —————————-      .  100

                                                             (144,90 . 10) – (76,40  . 11)

                                                             

                                                                        K=8114,29  km

 To znaci dace se prema cenama na dan 03.01.2021 godine kod sekvencijalnog sistema isplativost ugradnje istog realizovati nakon predjenih 16.210 km., ili ukoliko vozilo prelazi u proseku 30.000 km., na godisnjem nivou otplata ce se realizovati

 

                                                                    8114,29

                                                            V=——————–

                                                                   30.000

                                                            V= 0,270 godine

  

Prema tome, ugradnja i eksploatacija vozila na tečni naftni gas brže se isplatiukoliko vozilo prelazi više kilometara  na godišnjem nivou. Tako je uobicajeno da  veći poslovni sistemi sa većim voznim parkom vec pri kupovini novih automobila investiraju u ugradnju auto gasnih sistema u nova vozila.

Napomena : U navedenom primeru koriscena je cena konverzije MPI vozila sa 4 cilindra snage do 120 kw , sa  uredjajem proizvodjaca LANDI RENZO sa prosecnom cenom od 420 EUR po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2020  i cenama goriva na dan 03.01.2021

Izvor: http://www.euro-petrol.com/europetrol-benzinske-pumpe/benzinska-stanica-beograd-novi-beograd

PDF file